Click here for login.
Online visitors: 8
Sponsorship
Sponsorship

Türkçe için buraya tıklayın

Are you interested to participate PANAF as a Sponsor or Exhibitor?

Click here!

Why join PANAF?

PANAF provides an exclusive opportunity for industry, corporations, research organizations, professional societies and government departments to connect with the global geological community on earthquake research. A variety of sponsor opportunities have been designed to facilitate access to this event of GeoScience.

Given that, PANAF will be attended by a few hundreds of geoscientists from several countries, the meeting offers good potential for:

Your benefits:

 • Showcase your company at PANAF and present your involvement in Geosciences or related sector.

 • Increase contact with the geoscience community and create new businesses.

 • Feed the scientific community with information on brand-new geo-technology products  and technical improvements in research and application.

 • Make known your support to Science and research for hazard preparedness.

 • Meet and discuss with enthusiastic students and young people for staff recruitment for your company.

Public benefits:

Large earthquakes are destructive natural events that cause great losses of live and economy, particularly in societies with low hazard understanding.

PANAF serves for both, academia and public. Reliable, high class, knowledge from top experts on earthquake studies will be presented at PANAF enlightening both societies via scientific sessions and open-public information.

 • Support Science supporting knowledge exchange.

 • Serve public, help increasing the hazard awareness.

Our benefits:

By sponsorships and donations we hope to strengthen our meeting in the following issues.

 • Raise the scientific quality of the meeting by your support and giving the opportunity to invite prestigious scientist for the lecture notes.

 • To support and motivate the participation of young scientists and students to the meeting and keep hereby science more dynamic.

 • Reach a large society and increase the number of participants with the help of strong sponsorships.

 • Improve the conference infrastructure to raise the scientific quality of the meeting.

  


Sponsorship and Exhibition Options


At the meeting companies will have a several ways of representations:

 1. You can put your logo or advertisement in our documents such as abstract book, program leaflet or meeting posters and slides.

 2. Open an exhibition desk to present your products and activities.

 3. Fund our invited speakers, young researchers and students by donation or sponsoring them.

 4. You can sponsor the meeting promotions, such as meeting bags, pens, notebooks, USB Memory sticks, calendars etc.

 5. Finance the meeting fieldtrip.

 6. Or became one of the main official sponsor of the meeting to benefit from many options mentioned above.

Download Leaflet

  


 


  

PANAF nedir?

PANAF, deprem jeolojisiyle ilgili, dünya çapında tanınmış bilim insanlarının bir araya geldiği, kâr amacı gütmeyen bilimsel bir toplantıdır. PANAF kısaltması, İngilizce “Paleoseismology Along the North Anatolian Fault” (Kuzey Anadolu Fay'ı boyunca Paleosismoloji) isminden gelmektedir. Paleosismoloji çalışmalarının amacı; tarihsel deprem izlerini inceleyerek bir bölgenin gelecekteki depremlerini ve riskinin belirlenmesidir. Toplantının hedefi, paleosismolojinin en iyi uzmanlarını bir araya getirerek, bilimsel birikim ve çalışmalarını paylaşabilecekleri,  araştırmalarını tartışabilecekleri ve toplumu deprem konusunda bilinçlendirebilecekleri bir ortam yaratmaktır.


PANAF’ı neden desteklemeli?

PANAF, sanayi, finans, devlet kurumları, araştırma merkezleri, meslek odaları gibi birçok kuruluşa deprem araştırmalarında uzmanlaşmış uluslararası yerbilimleri çevresiyle iletişime geçme ayrıcalığını sağlar. Yerbilimlerinin bu önemli toplantısında, destekçi kuruluşlar birçok farklı sponsorluk seçeneğiyle toplantıya katkı sunma ve kendini tanıtma imkânına sahip olacak.

PANAF'a yüzden fazla izleyici ve uluslararası bilim insanının katılacağı düşünüldüğünde,  toplantı sponsor kuruluşlar için bir çok avantajlar sunmakta:


Sizin avantajlarınız:

 • Firmanızı PANAF'ta tanıtma ve yerbilimleriyle ilgili ortaklıklarınızı sergileme olanağı.

 • Yerbilimleri çevresiyle iletişiminizi arttırabilir ve yeni iş olanakları yaratabilirsiniz.

 • Bilim dünyasını, yerbilimleriyle ilgili yeni teknolojik ürünler ve araştırma olanaklarıyla bilgilendirebilir, yeni müşteriler kazanabilirsiniz.

 • Afet hazırlığına yönelik araştırmalara ve bilime verdiğiniz destekle prestijinizi arttırabilirsiniz.

 • Başarılı öğrenciler ve nitelikli genç araştırıcılarla tanışarak kurumunuzun personel ihtiyacınız giderebilirsiniz.

Kamu çıkarları:

Büyük depremler, yıkıcı doğal olaylardır ve en çok afet bilincinin zayıf olduğu toplumlarda büyük can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

PANAF hem akademik çevreye hem de topluma yönelik bir toplantıdır. Halka açık sunumlar ve bilimsel oturumlarla en doğru ve güvenilir bilgiyi deprem araştırmalarının en yetkin isimlerinden edinme olanağı sunularak afet bilinçlendirmesi ve afet hazırlıklarının geliştirilmesini hedeflemekteyiz.


 • Bilgi paylaşımına destek vererek bilime katkıda bulunun.

 • Toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesine destek olun.

Bizim avantajlarımız:

Sponsor ve bağışçılarımızın yapacağı katkılar özellikle aşağıdaki konularda bize güç sağlayacaktır. 

 • Sponsor ve bağışçıların desteğiyle, konuk bilim adamı çağırma olanağı elde ederek, toplantıdaki bilim kalitesini en üst seviyeye çekmek.

 • Yeterli finansal destekler sayesinde genç araştırıcı ve öğrencilere toplantıya katılım olanağı sağlayarak gençleri bilime teşvik etmek ve bilim çevresinde enerji ve dinamizmi korumak.

 • Güçlü sponsor desteğiyle konferansı geniş kitlelere ulaştırmak ve azami katılım sağlamak.

 • Yüksek standartlarda bir konferans altyapısı sunarak toplantının bilimsel verimini en üst düzeye çekmek.

 


Sponsorluk ve Sergileme Olanakları

PANAF toplantısında, firmalar kendilerini birkaç farklı yoldan temsil etme olanağına sahip:

 1. Logo ve ilanlarınız bazı dokümanlarımızda yer alabilir; bildiri kitapçığı, program duyurusu, toplantı duyuru afişleri, tanıtım slaytları.

 2. Ürün ve faaliyetlerinizi sergileyebileceğiniz bir tanıtım masası açabilirsiniz.

 3. Davetli katılımcılar, genç araştırıcılar ve öğrencilerin katılımı için bağışta bulunabilir veya sponsor olabilirsiniz.

 4. Toplantıda katılımcılara dağıtılacak promosyon ürünlere sponsor olabilirsiniz;  toplantı çantaları, kalemler, not defterleri, USB Bellek çubuğu, takvim vb. ürünler.

 5. Saha gezisini finanse ederek gezi sponsoru olabilirsiniz.

 6. Veya toplantının ana resmi sponsorlarından biri olun ve yukarıdaki birçok imkâna birden ulaşın.

Broşürü indirin

 

  Documents   

Download Sponsorship Leaflet
Sponsorluk Broşürünü indirin